Izolator masy IZM-1

ZASTOSOWANIE:
Izolator masy służy do galwanicznego odseparowania masy kameryi urządzeń CCTV np. rejestratora. Likwiduje pętle mas objawiające się najczęściej zakłóceniami na obrazie z kamer w postaci przesuwających się pasów, zniekształ-ceniami obrazu lub wręcz jego zanikaniem. Szczególnie często takie przypadki występują w przypadku zasilania kamer video z lokalnych zasilaczy.

PODŁĄCZENIE:
Należy podłączyć jak na rysunku.
 

izm-1

 

Zwykle wystarczy włączyć IZM-1 od strony rejestratora pomiędzy jego wejście a kabel z kamery.
Czasami potrzebne będzie zastosowanie drugiego po stronie kamery.

PARAMETRY:
Rezystancja wejściowa: 75Ω
Rezystancja wejściowa: 75Ω
Napięcie izolacji: 600V DC
Wymiary: 75 x 31 x 24 mm (dł. szer. wys.) bez kabla

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA DO POBRANIA W PLIKU PDF