STEROWNIK CYFROWY ST-LED

st-led-zdj2

Służy do sterowania oświetleniem LED zasilanym z 12V DC . Znajdzie zastosowanie w oświetleniu korytarza, kuchni czy łazienki, gdzie funkcja płynnego rozjaśniania zmniejszy doznanie olśnienia a łagodne wygaszanie stanowić będzie ciekawy efekt wizualny. Dodatkowa możliwość podłączenia, zamiast przycisków, czujki ruchu zautomatyzuje sterowanie oświetleniem.

ST-LED służy do sterowania oświetleniem LED zasilanym z 12V prądu stałego. Sterownik posiada wiele ciekawych funkcji :

 • włączanie z funkcją rozjaśniania od jasności minimalnej ( programowanej ) do jasności maksymalnej (programowanej);
 • wyłączanie z funkcją ściemniania do jasności minimalnej;
 • włączenie od razu na 100% jasności oświetlenia (dłuższe naciśnięcie przycisku S >0,5sek.);
 • wyłączanie LED (dłuższe naciśnięcie przycisku S >0,5sek.);
 • Programowanie jasności minimalnej, maksymalnej oraz tempa rozjaśniania w 5 poziomach –automatyczna pamięć nastaw
 • 2 Tryby pracy STYK / PIR – w zależności od sposobu wyzwalania

-za pomocą  przycisków -działanie j/w;

-za pomocą czujników  ruchu PIR, zbliżeniowych- działanie się zmienia: czujnik wyzwala w  sterowniku funkcję rozjaśniania a potem uruchamia się układ czasowy i po odliczeniu dokładnie zaprogramowanego czasu światło wyłącza się z funkcją ściemniania.

 • funkcja wyłącznika czasowego z efektownym rozjaśnianiem i ściemnianiem po zadanym czasie.
 • programowanie czasu świecenia w trybie PIR (5 zakresów czasowych po 12 wartości co daje czas od 10s do 60 min.)

Podstawowa funkcja  naszego sterownika to powolne rozjaśnianie taśm LED podczas załączania oświetlenia szczególnie tam, gdzie nagłe pełne oświetlenie oślepia nas w nocy np. sypialnia czy łazienka. Funkcja łagodnego wygaszania LED, przy wyłączaniu oświetlenia, stanowi również ciekawy efekt wizualny naszego wnętrza. Urządzenie sprawdzi się również w podświetlanych reklamach, witrynach i wnękach uruchamiany czujnikami zbliżeniowymi , detektorami ruchu itp.

 Opis działania  

Tryb STYK (dla wszystkich wersji) [brak zwory]:

 • włączanie z funkcją rozjaśniania – naciśnij przycisk S „krótko”(S<0,5sek.): sterownik rozpoczyna rozjaśnianie LED w zaprogramowanym tempie  aż do osiągnięcia maksymalnego poziomu jasności (uprzednio zaprogramowanego)
 • wyłączanie z funkcją ściemniania- naciśnij przycisk S „krótko” (<0,5sek.):sterownik rozpoczyna wygaszanie LED w zaprogramowanym tempie aż do osiągnięcia minimalnego poziomu jasności (też programowany)
 • włączenie od razu na 100% jasności oświetlenia – naciśnij i przytrzymaj dłużej przycisk S (od 1-2sek.)
 • wyłączenie całkowite LED – naciśnij i przytrzymaj dłużej przycisk S (od 1-2sek.)

Tryb PIR (tylko wersja ST-LED-1K/PIR)

[należy założyć zworę pomiędzy zacisk masy(-) a zacisk (K2)]:

 • W momencie stwierdzenia ruchu przez czujnik PIR lub inny detektor jego styk (koniecznie bez-napięciowy!) wyzwoli w sterowniku włączenie światła z funkcją rozjaśniania -czyli tak samo jak w trybie STYK.
 • Natomiast teraz, dzięki zworce sterownik zmieni sposób dalszego działania: rozpocznie odmierzanie ustawionego czasu, programowanego z dokładnością do sekund (układ czasowy).
 • W ostatniej fazie cyklu uruchomi się funkcja ściemniania wg nastawionych parametrów-światło osiągnie jasność minimalną a sterownik będzie czekał na kolejny „impuls” z czujnika ruchu i cykl się powtórzy.

UWAGI  dotyczące podłączania przycisków i czujników ruchu dostępnych na naszym rynku:

 • w trybie STYK do sterownika można podłączać dowolne przyciski chwilowe (dzwonkowe) ale bez napięcia – do wyzwolenia wejścia S1 wystarczy podać masę (-zasilania12V DC). Wejście S2 dotyczy wykonania 2-kanałowego.
 • czujniki PIR dostępne na rynku najczęściej przystosowane są do włączania oświetlenia bezpośrednio z sieci energetycznej 230V~ 50Hz i nie wolno w miejsce żarówki włączać wejścia S1czy S2 sterownika – grozi to porażeniem prądem elektrycznym i zniszczeniem urządzenia! Należy zastosować pośredniczący przekaźnik lub stycznik, którego cewka jest przystosowana na napięcie pracy z sieci energetycznej. Styki przekaźnika można wtedy podłączyć tak jak pokazano na rysunku poniżej.
 • Należy odpowiednio ustawić parametry czujnika PIR: przede wszystkim czas włączenia żarówki zmniejszyć do minimalnego (typowe czujki mają od 5-10s).Czas ten musi być mniejszy od ustawianego w sterowniku (program4i5) chyba, że zostanie wyłączony układ czasowy (program 5 poz13). Jest też regulacja czujnika zmierzchowego, którą dopasujemy moment zadziałania czujnika w zależności od oświetlenia w pomieszczeniu-tak aby podczas dnia czujnik się nie włączał.
 • Polecamy czujniki ruchu PIR typ HC-SR501, które idealnie nadają się do naszego sterownika. Podłączamy je do wejścia S2, które w wykonaniu sterownika 1 kanałowego (ST-LED-1K/PIR), przyjmuje funkcję wyzwalania sygnałem dodatnim (+3.3V – +5V DC).
 • Zwora zastosowana w sterowniku w trybie PIR ma za zadanie: zmienić sposób działania programu sterownika – uruchamia układ czasowy oraz zapobiega wejściu w menu programowania sterownika, wobec czego najpierw musimy zaprogramować sterownik a potem założyć zworę i podłączyć czujnik ruchu. Można oczywiście w trybie PIR użyć przycisków, które będą uruchamiać sterownik jako wyłącznik czasowy z dodatkowymi funkcjami rozjaśniania i ściemniania wg zadanych kryteriów: jasność minimalna LED , jasność maksymalna, tempo oraz czas świecenia.
 • W trybie PIR istnieje możliwość wyłączenia układu czasowego (program5 pozycja 13), wtedy po rozjaśnieniu, światło świeci się dopóki PIR podaje sygnał masy na S1 (lub + na S2). Czujka podtrzymuje ten sygnał wg własnej „czasówki”. Brak sygnału z czujki uruchamia wygaszanie światła do jasności minimalnej. Przy tym ustawieniu sterownika można stosować do wyzwalania zwykłe łączniki oświetlenia podpięte bez-napięciowo do S1 i masy jak na schemacie. Otrzymujemy efekt rozjaśniania po włączeniu łącznika i ściemniania przy wyłączeniu łącznika oświetlenia.

ST-LED-schemat

Możliwe jest również sterowanie diodami Power LED lub zwykłymi, a także halogenami zasilanymi z 12V prądu stałego, byle łączna moc nie przekroczyła 90W. Jeśli jest potrzebna większa wydajność prądowa należy zastosować dodatkowy wzmacniacz prądowy.

Oznaczenie zacisków sterownika:

 • S1 S2 wejścia sterujące sygnałem masy dla 1 i 2kanału-podłączać przyciski typu dzwonkowego
 • K1 K2 wyjście do LED odpowiednio dla kanału 1 i 2-podłączać minus taśm LED (żarówek 12V LED)
 • + zasilanie dodatnie +12V DC (z zasilacza do LED)
 • – zasilanie ujemne  – 12V DC

Dla sterownika w wykonaniu ST-LED-1K/PIR zmieniają znaczenie zaciski z drugiego niezamontowanego kanału :

 • S2 wejście wyzwalane dodatnim sygnałem TTL (poziom +3.3V max 5V)-przystosowane dla czujek HC-SR501
 • K2 zacisk dla zwory PIR podłączanej do masy (zacisk -)

Programowanie  

[ programowanie możliwe przy braku zwory i odłączonym czujniku PIR]:

 • naciśnij i przytrzymaj przycisk S1 (na czas ≥ 3s) do momentu aż światło zacznie szybko mrugać, wtedy zwolnij przycisk S (światło zgaśnie) by móc wybrać 5 parametrów do zaprogramowania ( 1-jasność minimalną ; 2-jasność maksymalną ; 3-tempo ; 4-mnożnik; 5-jednostkę czasu) :
 • naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk S aż do wyboru żądanego parametru (od 1-5 sygnalizowanego mrugnięciem LED):

1 mrugnięcie  – ustawianie jasności minimalnej – jeżeli chcesz ustawiać tą pozycję – to teraz     zwolnij przycisk i:

 • kolejno „krótko” naciskaj ustawiając  jasność , którą obrazuje zaświecanie LED na wartość :

1 – 20% pełnej jasności, 2 – 13% , 3 – 8% , 4 – 4% , 5 – 0% (wygaszenie LED) , następne naciśnięcie powraca do pozycji 1  itd.;

 • odczekaj (5sek.) aż mrugnie LED wskazując wybraną pozycję (np. jeśli wybraliśmy jasność 3 to mrugnie LED 3 razy)
 • naciśnij i przytrzymaj przycisk- aby wybrać kolejny parametr (zliczanie rozpoczyna się jednak od początku: 1mrugnięcie, 2 mrugnięcia itd.).

Jeśli jednak nie naciśniemy S1 w ciągu 9s to wyjdziemy z programowania co zasygnalizowane zostanie poprzez 5-ciokrotne szybkie mrugnięcie LED, po czym sterownik zapisze do pamięci dotychczasowe zmiany!

2 mrugnięcia – ustawianie jasności maksymalnej – wykonuj czynności j/w przy czym wartość jasności będzie wzrastać:

1– 60% pełnej jasności, 2 – 70%, 3 – 80%, 4 – 90%, 5 – 100% (pełna możliwa jasność LED)

3 mrugnięciaustawianie tempa (szybkości) rozjaśniania/ściemniania – wykonuj czynności j/w przy czym tempo przyjmie wartości:

1– 0,5sek., 2– 1sek., 3– 1,5sek., 4– 2sek., 5– 2,5sek. Wartości tempa zobrazowane są poprzez ilość mrugnięć, czyli:    pierwszy czas-1 mrugnięcie…piąty czas- 5 mrugnięć

 4 mrugnięcia ustawienie zakresu czasowego dla trybu PIR – zakres inaczej mnożnik, to wartość, przez którą zostanie pomnożony czas jednostkowy wybrany w menu 5 (czas) dając nam do wyboru szeroki  zakres czasu świecenia (patrz tabela obliczania czasu str.6).

Jeśli chcesz ustawić mnożnik wykonuj czynności jak w poprzednich ustawieniach , przy czym                          mnożnik przyjmie wartość:

1– x10, 2– x30, 3– x60, 4– x120, 5– x300 . Wartości tempa zobrazowane są poprzez ilość mrugnięć, czyli: pierwszy mnożnik -1 mrugnięcie  …   piąty mnożnik- 5 mrugnięć

5 mrugnięć – ustawienie jednostki czasu świecenia dla trybu PIR– tutaj mamy do dyspozycji 13 pozycji (kliknięć), postępujemy jak poprzednio:

1-wartość=1, 2-wartość=2, 3-wartość=3 itd. …..12-wartość=12 . W efekcie sterownik obliczy czas świecenia wg wzoru:

Mnożnik(zakres) x  jednostka czasu [s] (ilość klików) = CZAS ŚWIECENIA LED ,

Np.: wybraliśmy mnożnik 1 i jednostkę 3 to wg wzoru:  mnożnik1 10 x jednostka 3 = 30sekund

 Wyjątek stanowi 13-ste kliknięcie- ono wyłącza układ czasowy!

 UWAGA: Po zasygnalizowaniu 5 menu (5 mrugnięć)  dalsze trzymanie przycisku spowoduje wyjście z programowania ponieważ brak kolejnej, szóstej pozycji menu-sterownik  zasygnalizuje ten stan (5-cio krotne szybkie mignięcie LED).

Tabela obliczania czasu

Uwagi do wersji 2 kanałowej (ST-LED-2K):

 • W tej wersji nie wolno podłączać zwory do wyjścia K2- grozi uszkodzeniem sterownika!!
 • Należy zastosować schemat podłączenia taki jak na obudowie sterownika.
 • Programowanie kończy się na pozycji nr 3 natomiast nr 4 i 5 odnoszą się tylko do wersji 1 kanałowej
 • Wersję sterownika można odczytać na tabliczce znamionowej na spodzie urządzenia.

Dostępne wykonania:

 1. ST-LED-1K/PIR sterownik 1 kanałowy z funkcją PIR
 2. ST-LED-2K sterownik 2 kanałowy z niezależnym programowaniem parametrów dla każdego z kanałów
 3. ST-LED-2K/RF     j/w  z dodatkowym sterowaniem radiowym pilotem

Parametry:


Zasilanie :                12V DC o mocy o 10% większej niż podłączane obciążenie LED,


Zabezpieczenie:     przed odwrotną polaryzacją zasilania


Rodzaj obciążenia: taśma LED, diody LED, halogen o napięciu 12V


Moc obciążenia:    max 90W (7,5A) ; pobór prądu przez ST-LED bez obciążenia –       max 15mA (0,18VA)


Podłączenie:           zaciski śrubowe rozłączane na przewód AWG 28


Mocowanie:            uchwyt na wkręty lub taśma samoprzylepna


Stopień ochrony:    IP20


Wymiary:                64x41x23 mm (dł. x szer. x wys.)bez uszek montażowych


Waga:                      27g


instrukcja do pobrania w pliku PDF