Programowany wyłącznik schodowy-przekaźnikowy
PWSP-1

PWSP-1

PWSP-1 służy do sterowania oświetleniem w korytarzach, klatkach schodowych, przedsionkach itp.
Posiada 2 czasy pracy, wyzwalane z lokalnych przycisków chwilowych (dzwonkowych):
•    Czas "krótki" z możliwością programowania w 12 skokach po 5min (max.12×5= 60min),
•     Czas "długi" nieprogramowalny 120min.
Wyłącznik może być wyzwalany przyciskami podświetlanymi podłączanymi do przewodu neutralnego N lub do fazowego L. Pozwala to zastosować PWSP w różnych konfiguracji instalacji oświetleniowych. Obudowa wyłącznika umożliwia jego montaż pod przyciskiem w puszce podtynkowej, pogłębianej P60 oraz podłączenie za pomocą typowych szybko-złączek WAGO.
Elementem wykonawczym jest przekaźnik, który może sterować dowolnym oświetleniem elektrycznym, a w szczególności: żarówką żarową, żarówką LED, halogenem, zasilanych
z napięcia sieci energetycznej o max. obciążalności do 5A 230V.

Opis działania:
Naciśnięcie "krótkie" (<1.5 sekundy) przycisku wyz-walającego powoduje włączenie oświetlenia na czas "krótki" (programowany od 5-60 min.), po czym automatycznie światło zostanie wyłączone.
Dłuższe naciśnięcie (≥2 sekundy) i przytrzymanie klawisza do momentu mrugnięcia oświetlenia spowoduje włączenie go na czas "długi" (nieprogramowalny) równy zawsze 120 minut.
W czasie włączonego oświetlenia zawsze można go wyłączyć poprzez "krótkie" naciśnięcie przycisku.

Programowanie czasu:
Aby wejść w tryb programowania i ustawić żądany czas należy :
•    przycisnąć i przytrzymać przycisk (> 4s) aż do momentu gdy światło zacznie szybko mrugać, wtedy zwalniamy przycisk (światło zgaśnie) i:
•    każde następne "krótkie" naciśnięcie powoduje przedłużenie czasu o 5 minut (max. 12 naciśnięć po 5 min=60minut) – w czasie każdego naciśnięcia mrugnie jednokrotnie światło. Uwaga: 13-ste naciśnięcie-to jest 1-wsze (czas zlicza się od początku 5, 10, 15… itd.)
•    po 5 sekundach od ostatniego naciśnięcia światło mrugnie tyle razy ile było naciśnięć i zapisze czas do pamięci (światło zgaśnie)-gotowe.
•    jeśli przycisku nie naciśniemy to PWSP przyjmie najkrótszy czas 5min i mrugnie 1 raz.

Montaż urządzenia:
•    bezwzględnie odłączyć bezpiecznikiem obwód do którego będzie podłączany wyłącznik;
•    sprawdzić dodatkowo odpowiednim przyrządem czy na pewno nie występuje napięcie sieci
•    zdemontować istniejący łącznik lub przycisk
•    wmontować urządzenie do puszki i podłączyć odpowiednie przewody wg schematu podłączenia
•    zamontować ponownie (tylko przycisk chwilowy-dzwonkowy!) do puszki
•    włączyć zasilanie obwodu

pwsp-1-schemat

UWAGA!
Podłączenie PWSP-1 do sieci jednofazowej, ze względu bezpieczeństwa, powinny wykonać wykwalifikowane osoby zgodnie z obowiązującymi normami, po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją.

Parametry:

Zasilanie: 230V  ~ 50Hz; (przewód: L- czarny; N- niebieski)
Sterowanie: przycisk chwilowy (dzwonkowy) podłączony do przewodu fazowego L lub neutralnego N, stosownie do potrzeb (przewód S- czerwony).
Element wykonawczy: przekaźnik ze stykami typu NO o max. prądzie 5A 230V
Obciążenie: max. 5A 230V (żarówka żarowa, żarówka LED, halogen, świetlówka-dostosowane do napięcia sieci 230V).
Tryb pracy: Czas "krótki" ustawiany od 5 do 60 minut
Czas "długi" stały 120 minut
Czas wyzwalania: dla czasu "krótki" < 1.5sekundy dla czasu "długi" ≥2 sekundy sygnalizowane 1 mrugnięciem oświetlenia do programowania > 4s sygnalizowane szybkim mruganiem oświetlenia
Kontrolki stanu pracy: zielona LED-poprawne zasilanie 230V czerwona LED- załączenie przekaźnika
Podłączenie: przewody DY 1mm2 o długości 110mm, montaż do puszki ϕ60 mm
Stopień ochrony: IP20
Wymiary: 42 x 42 x 22 mm (dł. x szer. x wys.)
Waga: 35g

INSTRUKCJA DO POBRANIA W PLIKU PDF